Hedef OSGB "Hoşgeldiniz"

Çalışma Saatlerimiz : Pazartesi - Cuma 09:00 / 18:00 - Cumartesi 13:00
  Tel : +90 212 230 0067-68

      Diğer sağlık personelinin görevleri şu şekilde belirlenmiştir.

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendi- rilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak
  • İşçilerin sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafın- dan yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
  • İşçilerin sağlık eğitiminde görev almak.