Hedef OSGB "Hoşgeldiniz"

Çalışma Saatlerimiz : Pazartesi - Cuma 09:00 / 18:00 - Cumartesi 13:00
  Tel : +90 212 230 0067-68

All Posts Tagged: osgb

osgb-nedir-almergroup-isg

OSGB Nedir

osgb-nedirOrtak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimidir.

 

29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı bu yönetmelik,

 

a) İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin oluşturulması veya işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınması ile işyeri hekimi ve gereğinde diğer personelin görevlendirilmesi bakımından devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerini,

b) İş güvenliği uzmanı mühendis veya teknik elemanın görevlendirilmesi bakımından, sanayiden sayılan işlerin yapıldığı ve devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerini kapsar.

İşverenler, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları işyerlerinde bu hizmeti vermek için, işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla ve bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer personeli ve sanayiden sayılan işlerde bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanını görevlendirmekle yükümlüdürler.

İşverenler, bu yükümlülüklerini, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alarak da yerine getirebilirler.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri,

a) İşçilerin sağlık gözetimi,
b) Çalışma ortamının gözetimi,
c) Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme,
ç) İlkyardım ve acil müdahale,
d) Kayıt ve istatistik vb. görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Devamı
is-sagligi-ve-guvenligi-denetimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

 

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Asaf Çalışır, iş sağlığı ve güvenliğini ihlal etikleri belirlenen 7 iş yerine 158 bin 342 lira idari para cezası uyguladıklarını söyledi.
Çalışır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurumlarına çalışanlar tarafından 182 şikayet başvurusu yapıldığını belirtti.
Söz konusu başvurulardan 106’sının incelenerek sonuçlandırıldığını ifade eden Çalışır, gelen yeni şikayetlerin ise değerlendirildiğini vurguladı.

Devamı
İş Hijyeni

İş Hijyeni

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların %80’ninden sanitasyon ve hijyen konusundaki yetersizlik sorumludur.

Riskli davranışların önlenmesi, hijyen eğitimleri ve uygulamalarına ek olarak toplum temelli programların hazırlanması ve yürütülmesi de oldukça önemlidir.

Hijyen : Yaygın olarak bilindiği gibi sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır.

Hijyen sözcüğü genel olarak Sağlık Kurulları ya da Sıhhi Temizlik Bilimi olarak da tanımlanır.

İş hijyeni : iş yerinde görülen ve endüstri toplumunda hastalığa, sağlığın bozulmasına ve huzursuzluğa sebep olan çevresel faktörleri, stresleri tespit eden, değerlendiren ve onları kontrol eden bilim ve sanattır.

Endüstri hijyeni, işyeri ve çevresi ile ilgili temizlik bilimidir. Çalışma ortamındaki temizlik daha çok işin niteliğine bağlı olarak işyeri ve çevresini sağlığa zararlı hale getiren etmenlerin temizliğidir.

İş Hijyeninin amacı;

Tüm çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini en yüksek düzeye getirmek ve bu düzeyi sürdürmek,

Çalışma ortamı ve çalışma koşullarının yol açabileceği sağlık sorunlarını ortaya koymak ve sağlığı bozabilecek her türlü etkene karşı çalışanları korumak,

İşyerlerinde teknik korunma önlemlerinin alınması ve kişisel etkinliğin-konforun sağlanması, çalışma ortamında bulunan sağlık risklerine karşı teknik tedbirler dahil korunma tedbirlerinin alınmasıdır.

Devamı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kimleri kapsamaktadır

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kimleri kapsamaktadır

Kamu ve özel sektörde çalışan herkes kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır.

Her çalışan, iş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.

Devamı

Asıl İşveren Alt İşveren ilişkisi kurma şartları nelerdir?

ihale-suresi-sona-eren-alt-isveren-in-iscinin-sozlesmesini-feshetmesi

27.09.2008 tarihli Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre, asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için;

• Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır.

• Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olmalı ve asıl işe bağımlı olarak asıl iş sürdüğü müddetçe devam etmelidir.

• Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır.

• Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.

• Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.

Devamı
Her Dört İş Kazasından Yalnızca Bir Tanesi Kayıt Altına Alınıyor

Her Dört İş Kazasından Yalnızca Bir Tanesi Kayıt Altına Alınıyor

28079

Disk Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi tarafından TÜİK, SGK ve Eurostat verileri üzerinden hazırlanan İş Cinayetleri ve Kayıtdışılık Raporu, Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yaşanan sorunun görünmeyen boyutlarını ortaya koydu

 

Disk Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi tarafından TÜİKSGK ve Eurostat verileri üzerinden hazırlanan İş Cinayetleri ve Kayıtdışılık Raporu, Türkiye‘de işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yaşanan sorunun görünmeyen boyutlarını ortaya koydu. Rapora göre her dört iş kazasından yalnızca “bir tanesi” kayıt altına alınırken, meslek hastalıkları neredeyse yok sayılıyor.

Raporda, “TÜİK tarafından 2013 yılı İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırma Sonuçları ile SGK Yıllık İstatistikleri karşılaştırıldığında iş kazalarının büyük bir kısmının kayıtdışı olduğu görülüyor” denildi ve 2012 yılında SGK kayıtlarına yansıyan iş kazası sayısının 74 bin 871 düzeyinde bulunduğu belirtildi ve eklendi:

“Buna karşın TÜİK verilerine göre 2013 yılında iş kazası geçirdiğini söyleyenlerin sayısı 706 bin kişi. Buna göre iş kazalarının yüzde 89.4’ü kayıtdışı olarak görülüyor. 2013 yılında ise SGK istatistiklerinde iş kazası sayısı 191 bin 389 olarak kayıtlara geçiyor. Bu veriye göre ise iş kazasına uğrayanların yüzde 72.9’u geçirdikleri kazanın kayıtdışı olduğu görülüyor.”

Araştırma Sonuçları’na göre 895 kişi iken bu sayı SGK 2012 istatistiklerinde 395, SGK2013 istatistiklerinde 351, SGK 2014 yılı İstatistikleri’nde ise 494 düzeyinde hesaplandı.TÜİK verisini sabit kabul edersek meslek hastalıklarında 3 yılın ortalamasına göre kayıtdışı oranı yüzde 99.9 olarak belirlendi.

Kayıt dışı iş kazası en çok küçük işletmelerde

TÜİK verilerine göre her iki iş kazasından biri 1-9 kişi çalıştıran iş yerlerinde gerçekleşiyor. Buna karşın SGK 2013 verilerine göre kayıtlı iş kazalarının sadece yüzde 8.8’i, SGK 2014 verilerine göre yüzde 8’i 1-9 kişi çalıştıran işyerlerinde gerçekleşiyor.

Raporda, 2013 yılı TÜİK ve SGK verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre küçük işletmelerde kayıtdışı iş kazası oranı yüzde 95’i bulunduğu belirtildi. Buna karşın, 500 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde iş kazalarına dair iki kurumun elde ettiği veriler yaklaşık olarak birbirini karşılıyor. Raporda, “Ancak bu durum söz konusu firmalarda kayıtdışı iş kazalarının olmadığı şeklinde yorumlanmamalıdır. 10 ila 49 işçi çalıştıran iş yerlerinde her üç iş kazasından ikisi kayıtdışıdır. Kayıtdışı iş kazası oranı 50 ila 249 işçi çalıştıran işyerlerinde yüzde 58, 250 ila 499 kişi çalıştıran işyerlerinde yüzde 16’dır” denildi ve şu bilgilere yer verildi:

“Türkiye’de iş cinayetleri AB ortalamasının 6 katı”

Türkiye iş cinayetleri açısından son derece kötü bir tabloya sahip. 100 bin işçi başına ölümlü iş kazası oranı bakımından sadece 1. değil aynı zamanda Türkiye‘deki oranlarAvrupa ülkelerinin kat be kat üzerinde. Türkiye iş kazalarındaki yüksek kayıtdışı oranlarına rağmen, kayıtlı işgücü üzerinden yapılan hesaplamalar da bile Avrupa ülkeleri arasında son derece kötü bir yerde. 2013 yılı verileri üzerinden hazırladığımız karşılaştırma tablosuna göre Türkiye‘de ölümlü iş kazası oranı Malta‘nın 2, Hollanda‘nın 17 katı. ABüyesi 27 ülkenin ortalamasının ise 6 Kat üzerinde bulunuyor.”

Metal sektöründe de tablo karanlık

Rapora göre, 27 AB ülkesi ortalaması ile Türkiye arasındaki fark son derece yüksek.Türkiye‘de 100 bin kayıtlı işçi başına düşen iş cinayeti sayısı metal sektöründe 5 ile 21 kişi arasında değişirken, bu oran AB ortalamasında 0.2-3.5 arasında değişiyor. Türkiye‘de metal sektöründeki iş cinayetleri oranı alt sektörüne göre AB ortalamasının 3 ila 30 katını buluyor.  En büyük fark Bilgisayar vb. imalatında görülürken, en az fark fabrikasyon metal ürünlerinin üretiminde gözleniyor.

“28 Nisan ‘yas günü’ olmalı”

Raporun sonuç bölümünde, iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve iş cinayetlerinin önemine dikkat çekilerek, bu alanda verilen mücadelenin işçi sınıfı mücadelesinin temel meselelerinden biri olduğu ifade edilmiş, bu çerçevede sendikal örgütlenmenin ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması, taşeron ve güvencesiz çalışmanın engellenmesi, piyasanın değil emek ve meslek örgütlerinin katılımı ile kamusal denetimin temel alınması talep ediliyor ve şöylme deniliyor:

“Ayrıca ILO tarafından 2001’den bu güne ‘Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü’ olarak ilan edilen 28 Nisan tarihinin ülkemizde 28 Nisan İş Cinayetlerinde Kaybettiğimiz İşçileri Anma ve Yas Günü olarak ilan edilmesi isteniyor.”

Devamı
Resmi gazetede 30 haziran 2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmayan işverene görevlendirmediği her bir kişi için 5.601 TL , aykırılığın devam ettiği her ay içinde aynı miktarda para cezası kesilmesini öngörmektedir.

YÜKÜMLÜ KURULUŞ

TEHLİKE SINIFI YÜRÜRLÜK TARİHİ
50 ve üstü çalışanı olan işletmeler Çok Tehlikeli, Tehlikeli, Az Tehlikeli 01.01.2013
50 den az çalışanlı olan  işletmeler Çok Tehlikeli 01.01.2014
50 den az  çalışanı olan işletmeler Tehlikeli 01.01.2014
50 den az çalışanı olan işletmeler Az tehlikeli 01.07.2016
Kamu Kurumları Az tehlikeli 01.07.2016